In English

Samhällsengagemang

CSR

We secure openness, enable digital innovation and fight evil

Samhällets digitalisering har gjort mycket i våra liv både enklare och bekvämare, men det kommer också med en baksida. Via onlinekonton, molntjänster, appar och sociala medier går det att, utan särskilda tekniska kunskaper, spåra, övervaka och kontrollera andra personer. Utvecklingen har gått så långt att teknikens möjligheter idag utgör ett stort hot mot verksamheter som arbetar med att skydda kvinnor och barn som är utsatta för våld.

Årets initiativ 2020

En stor motivation hos oss som jobbar på Sentor är att genom vår kunskap och erfarenhet få möjlighet att bidra till ett säkrare samhälle. Sedan 2018 bedriver vi därför projektet Digital kvinnofrid tillsammans med Uppsala kvinnojour. Syftet med Digital kvinnofrid är att höja kompetensen om IT- och informationssäkerhet hos kvinnojourer och andra verksamheter som möter våldsutsatta, samt att förse kvinnojourer med konkreta verktyg för ett förstärkt säkerhetsarbete. Digital kvinnofrid är det första initiativet i Sverige som förenar kunskapsfälten mäns våld mot kvinnor och IT- och informationssäkerhet, och belönades 2020 med Forums utmärkelse för “Årets initiativ”

Läs mer om projektet

"Den här typen av kunskap borde vara obligatorisk för alla som arbetar med att skydda människor. Den behöver dessutom repeteras, speciellt eftersom tekniken ständigt utvecklas. Eftersom vi har massa andra saker att göra finns det inte mycket tid över för att hålla sig uppdaterad. Då blir sådana här insatser extra viktiga."

Sara ErikssonKvinnojouren Jämtland

Vi vill hjälpa dig som hjälper andra

Sedan Digital kvinnofrid startade 2018 har vi hunnit utbilda kvinnojourer och andra yrkesverksamma runt om i hela i landet. Vår ambition är att fortsätta sprida nödvändig och uppdaterad kunskap om IT-säkerhet, med målet att stärka den digitala säkerheten för de som behöver den mest.

Arbetar du direkt eller indirekt med våldsutsatta kvinnor och barn? Hör av dig till Matilda, vår projektledare för Digital kvinnofrid, så berättar hon mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet!

Kontakta Matilda

Läs mer

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.