In English
Hero image

AppSec

Integrerad säkerhet genom hela utvecklingsprocessen

appsec

Säker mjukvaruutveckling

Mycket av dagens agila mjukvaruutveckling handlar om att snabbt få ut nya produkter på marknaden och kontinuerligt utveckla dessa utifrån hur kunders och marknadens behov förändras. Om dessa produkter och tjänster samtidigt ska vara säkra och leva upp till olika krav och regelverk behöver säkerhet implementeras och utvärderas genom hela utvecklingsprocessen.

Content image

Säkerhet från start till mål

Sentors AppSec-team består av konsulter med kompetens inom en rad olika säkerhetsområden. Tillsammans bistår vi din organisation med ett systematiskt arbetssätt för att integrera säkerhet genom hela systemutvecklingslivscykeln, från strategi och design till arkitektur, implementation och säkerhetstestning.

Detta gör vi genom att arbeta tätt tillsammans med din utvecklingsorganisation genom att sätta och stötta en arbetsprocess för när, var och hur säkerhet ska implementeras och utvärderas. Målet är att utbilda organisationen och hjälpa till att skapa en säkerhetskultur, så att den på sikt kan hantera sin egen applikationssäkerhet.

Kontakta oss

Tjänsten i korthet

Vad vi kan hjälpa dig med

End2End S-SDLC

Kunskap och metoder för att strategiskt integrera säkerhet (S-SDLC) i en existerande systemutvecklingslivscykel (SDLC) i linje med verksamhetens affärsmål.

Kontinuerliga säkerhetstester

Utvärdera säkerheten genom kontinuerliga penetrationstester för att tidigt upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister.

Security by design

Gör säkerhet till en grund genom hela utvecklingsprojektet genom att adressera det från de tidiga stadierna av konceptualisering, design och arkitektur.

Säkerhet i DevOps och containers

Implementera säkerhet i moderna containerbaserade arkitekturer med hjälp av säkra grundkonfigurationer, verktygsstöd, monitorering och DevSecOps-strategi.

cybersäkerhet sentor

Varför Sentor?

Kompetens, flexibilitet och effektivitet

Flexibel implementation

Tjänsten baseras på organisationens behov och mognadsgrad, och anpassas till existerande arbetssätt.

Stöttning vid kontinuerlig leverans

Vi hjälper din organisation att implementera säkerhetsarbetet i den existerande kontinuerliga mjukvaruleveransen med minimal påverkan på leveranstid.

Sänkt totalkostnad

Genom att hjälpa er integrera säkerhet tidigt och kontinuerligt kan utvecklingskostnaden sänkas och bli mer förutsägbar.

Kompetens

Som ett av de ledande cybersäkerhetsföretagen i Norden kan vi erbjuda en bredd av erfarenhet och kompetenser. Som en del av Accentures globala ekosystem har vi även kapacitet att bidra med konsulter i såväl Sverige som internationellt.

läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.