In English
Hero image

Red team-test

Simulerade attacker inriktade mot hela företaget

Red team testing

Med hela organisationen som måltavla

Cybersäkerhet handlar i mångt och mycket om att skydda organisationens information från hot och missbruk. En enskild angripare vet inte nödvändigtvis var din data finns lagrad eller den enklaste vägen dit. Allt handlar om att få fotfäste i din IT-miljö, och därifrån eskalera attacken tills dess att målet är nått. För att lyckas utnyttjar angriparen alla medel som finns att tillgå - från företagets personal och processer, till teknik och stödsystem. Enda sättet att veta hur motståndskraftig din organisation är mot ett sådant angrepp, är att utsätta den för ett.

Content image

Säkerhetstestning ur ett angriparperspektiv

Sentors specialistgrupp inom Red Team Testing simulerar verklighetstrogna attacker som identifierar brister i tekniker och procedurer inom hela företaget. Attackerna utformas enligt scenarier som är baserade på verkliga angrepp, men anpassas även utifrån de hot och risker som just din organisation står inför. Utöver att identifiera tekniska brister kan testerna även användas för att utvärdera detektionsförmåga och träna era säkerhetsfunktioner i scenarion som kräver samverkan.

Kontakta oss

tjänsten i korthet

Framtidens säkerhetstestning

Verklighetsbaserat

Genom att agera som verkliga angripare skapar vårt Red Team scenariobaserade attacker som testar din organisations motståndskraft på riktigt, och kan anpassas efter hot som är specifika mot just din verksamhet eller bransch.

Omfattande

Testerna tydliggör brister i hela eller utvalda delar av din IT-infrastruktur, vilket kan innefatta möjligheter till laterala rörelser, alternativa åtkomstvägar till kritisk data samt möjlighet att komma åt centrala tillgångar som Active Directory eller känsliga applikationer.

Effektiva åtgärdsförslag

Slutrapport, avrapportering samt kommunikation under genomförandet av testet med information om bristerna, dess allvarlighetsgrad samt effektiva åtgärds­förslag för att mitigera de brister och strukturella svagheter som identifierats.

Kunskapshöjande

Genom att arbeta med experter höjer du kunskapen om din säkerhet i ditt interna team. Våra testare är vana att förklara teknik, både för utvecklare och mindre tekniskt insatta personer, såsom en ledningsgrupp.

VARFÖR SENTOR?

Kapacitet, kompetens och erfarenhet

Störst

Med flest penetrationstestare i Sverige kan vi säkerställa en hög leveranskapacitet utan onödigt långa bokningshorisonter.

Specialister

Tack vare vår storlek och våra hårda rekryteringskrav har vi kunnat bygga en dedikerad specialistgrupp med spetskompetens inom Red Team Testing.

Anpassningsbara

Vi sätter stort värde vid att vara lyhörda och anpassa oss efter din organisations unika behov - inget scope är för litet eller för stort!

SOC-leverans

Vill du löpande testa din motståndskraft har du möjlighet att uppgradera enskilda Red Team-tester till en kontinuerlig RedSOC-leverans.

Några ord från våra kunder

"Vi anlitar Sentor för att granska våra webbplatser och applikationer. Vi är mycket nöjda över det arbete Sentor har utfört genom åren och den återkoppling vi har fått. Helt klart en förtroendeingivande säkerhetspartner."

Christopher AnderssonCIO på SevenDay Finance

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.