In English

Compliance and Regulatory

Efterlev krav från regelverk, standarder och kunder

Compliance and Regulatory

Efterlevnad - en förutsättning för din affär

Idag är säkerhet och efterlevnad av olika branschstandarder och regelverk i många fall en förutsättning för att kunna göra affärer och bedriva verksamhet. För många företag består compliance-arbetet av en flora av kund- och lagkrav, där processer och aktiviteter behöver implementeras och underhållas för att undvika att drabbas av sanktioner eller avslutade samarbeten. Av förklarliga skäl är compliance ett utmanande arbete för många organisationer, stora som små.

Effektiv väg till compliance

Tjänsten Compliance and Regulatory omfattar allt arbete som rör efterlevnad och certifiering av lagar och internationella standarder. Vårt compliance-team hjälper årligen flertalet företag i olika storlekar och branscher inför och under certifiering och efterlevnad av allt från standarder som ISO 27001, PCI DSS och SOC 2 till regelverk som GDPR och NIS. Genom att skapa en överblick av vad som behöver göras för att uppnå önskat resultat och vilka lösningar som är effektivast för att nå dit, ser vi till att du och din verksamhet efterlever de krav som ställs på er idag och över tid.

Kontakta oss

tjänsten i korthet

Från insikt till lösning

Helhetsbild

Överblick av vad som krävs för att uppnå efterlevnad eller certifiering av önskat regelverk

Lösning

Strategi och lösningsförslag för att på ett effektivt sätt nå önskat resultat

Vägledning

Stöttning och vägledning i det operativa arbetet genom processen

Metodik

Väl beprövad metodik för att pragmatiskt implementera efterlevnad

Flexibilitet

Anpassningsbara åtgärder efter resurs- och ambitionsnivå

kunle

Några ord från våra kunder

anders gröndahl

“När vi träffade Sentor etablerades snabbt en bra relation - för oss är personkemin väldigt viktig. Något annat som stod ut från andra leverantörer var deras förmåga att kunna avgöra och förmedla vilka aktiviteter som gav vårt arbete störst effekt först, och som vi därmed skulle prioritera. Det blev väldigt hands on när vi kunde se en affärsnytta direkt.”

Anders GröndahlVd, på Team Engine

VARFÖR SENTOR?

Rätt kompetens för att hjälpa ditt företag

Erfarna

Vi har lång erfarenhet av att ha lett många företag till efterlevnad och lyckade certifieringar inom en rad olika regelverk och standarder, såväl nationella och internationella som branschspecifika.

Relevanta

Vårt compliance-team består av många relevanta roller och etablerade certifieringar, såsom ISO 27001 Lead Implementer och DPO:s, som ger dig trygghet i att leveransen håller hög kvalitét.

Uppdaterade

Vi för en aktiv diskussion med branschorganisationer och revisorer för att säkerställa att du som kund alltid får aktuella råd och rekommendationer som bidrar till att du når dina affärsmål.

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.