In English
Hero image

GDPR

GDPR

Ökade krav på alla verksamheter

Sedan den maj 2018 gäller GDPR som reglerar hur organisationer som verkar inom EU ska samla in, ge tillgång, lagra och hantera personuppgifter. Lagen, som ersatte Personuppgiftslagen, ska ge organisationer incitament att stärka sitt arbete med dataskyddsfrågor, utöka skyddet av personuppgifter och ge individer större kontroll över hur deras personuppgifter används.

4 %
av den totala omsättningen är det maximala bötesbeloppet vid överträdelse av GDPR
1087
miljoner euro var den totala sanktionskostnaden 2021
5767
anmälningar om personuppgiftsincidenter gjordes till IMY 2021

krav

Vilka säkerhetskrav ställer GDPR?

Berörda individer ska informeras om att deras uppgifter samlas in och behandlas

Berörda individer ska ges enkel tillgång till sina egna uppgifter

Berörda individer har rätt till att få sina uppgifter flyttade från en organisation till en annan

Berörda individer har rätt till att få sina uppgifter borttagna

Allvarliga GDPR-incidenter måste anmälas inom 72 timmar från det att incidenten upptäckts

Myndigheter, offentliga verksamheter och utvalda aktörer måste utse DPO, Data Protection Officer

digital-kvinnofrid

KOnsekvenser

Vilka konsekvenser kan överträdelse leda till?

Höga böter

Överträdelse av GDPR kan leda till böter på upp till 200 miljoner kronor eller 4 % av den totala omsättningen, beroende på vilket belopp som är högst

Skadat rykte

Läckta eller felhanterade personuppgifter kan påverka hur omvärlden ser på företaget, och få till följd att företaget går miste om kunder och samarbetspartners.

Skadestånd

Om ditt företag registrerar personuppgifter utan tillåtelse kan berörda individer rikta skadeståndskrav direkt till den personuppgiftsansvariga, det vill säga dig och din organisation.

Några ord från en av våra kunder

johan andersson

Sentor gjorde ett gediget arbete vilket gjorde att hela organisationen fick upp ögonen för GDPR och involverade sig i processen. Alla blev dessutom genuint glada när det kändes som att vi gjorde framsteg och var på rätt väg.”

Johan AnderssonCIO på Insplanet
insplanet

Läs mer

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.