In English

Risk Management

Identifiera, utvärdera och hantera cyberhot mot er organisation

Risk Management

Information är en affärsrisk

Precis som andra affärskritiska delar av din verksamhet bör din information betraktas och hanteras som en risk. På samma sätt som att driftproblem kan leda till förlorade intäkter, kan läckt eller missbrukad information resultera i sanktioner, oönskad insyn i verksamheten och skadat rykte. Utan insikt och kännedom om dessa risker, samt en plan för hur de bör hanteras, kan säkerhetsincidenter få onödigt stora konsekvenser.

Riskhantering som möter dina mål

Risk management är en process med syfte att identifiera, bedöma och hantera cyberhot mot din verksamhet. Tjänsten levereras av vårt informationssäkerhetsteam, med erfarenhet från att arbeta med företag i alla storlekar och branscher. Tillsammans hjälper vi dig identifiera och förstå just dina risker, och tar därefter fram en strategi baserad på dina tillgångar, processer och hot, som säkerställer att du möter dina affärs- och efterlevnadsmål.

Kontakta oss

Några ord från våra kunder

anders gröndahl

“När vi träffade Sentor etablerades snabbt en bra relation - för oss är personkemin väldigt viktig. Något annat som stod ut från andra leverantörer var deras förmåga att kunna avgöra och förmedla vilka aktiviteter som gav vårt arbete störst effekt först, och som vi därmed skulle prioritera. Det blev väldigt hands on när vi kunde se en affärsnytta direkt.”

Anders GröndahlVd, på Team Engine

tjänsten i korthet

5 skäl att arbeta med risk management

Översikt

Identifierar din organisations interna och externa hot, risker och sårbarheter

Nulägesanalys

Analyserar verksamhetens befintliga förmåga att hantera de identifierade riskerna

Granskning

Granskar verksamhetens förmåga att svara på säkerhetsincidenter

Åtgärdsplan

Skapar en handlingsgplan med åtgärder för att möta dina affärs- och efter­levnadsmål

Verifiering

Verifierar att den uppdaterade säkerhets­strategin möter dina mål

iso 27001-certifiering

VARFÖR SENTOR?

Rätt kompetens att hjälpa ditt företag

Flexibla

Vägen till säkerhet ser olika ut för alla företag. Vi lägger därför stor vikt i att vara anpass­ningsbara och skapa gemensamma ramar som säkerställer att leveransen täcker in alla delar som är relevanta för att nå önskat slutresultat.

Aktiva och uppdaterade

Vi för en aktiv diskussion med branschorganisationer och revisorer för att säkerställa att du som kund alltid får aktuella råd och rekommendationer som bidrar till att du når dina affärsmål.

Helhetsleverantör

Med experter inom både informationssäkerhet och teknisk säkerhet samlade under samma tak kan vi ge dig som kund bättre insikter och hjälp att hantera alla sorters cyberrisker som kan hota verksamhetens framgång.

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.