In English

BlueSOC Network Monitoring

Nätverksövervakning och analys av säkerhetsexperter 24/7

Network Monitoring

Säker IT – en förutsättning för din affär

Allt större del av våra verksamheter bedrivs idag digitalt - från systemen vi arbetar i, till produktionen och distributionen av det vi säljer. Som en följd har vi också blivit mer sårbara för cyberhot och tekniska fel - för när IT står still, står allt still. Att proaktivt skydda dina nätverk från hot och incidenter är därför en förutsättning för säkerställa driften av din dagliga verksamhet, såväl som efterlevnad av olika regelverk och krav från kunder.

network monitoring

Nätverksövervakning hanterad av experter 24/7

BlueSOC Network Monitoring är vår helt managerade tjänst för nätverksövervakning. Tjänsten bemannas av erfarna säkerhetsanalytiker i vårt BlueTeam som övervakar din nätverkstrafik dygnet runt för att upptäcka malware, obehöriga scanningförsök, policyöverträdelser och andra intrångsförsök. Alla varningar valideras och berikas manuellt, och incidenter rapporteras och eskaleras anpassat efter just din organisation. På så sätt blir vårt BlueTeam en förlängning av ditt interna säkerhetsteam, med målet att skydda ditt företag från hot och incidenter.

Kontakta oss

tjänsten i korthet

Fördelar med Network Monitoring

Helhetslösning

Lösningen är anpassad och stöds fullt ut av oss - inga ytterligare produkter krävs

Övervakning 24/7

Övervakningen sker dygnet runt och hanteras av erfarna säkerhets­analytiker i vårt BlueTeam

Omfattande detektionsförmåga

Vår detektionsförmåga är omfattande och uppdateras löpande från både kommersiella- och community-baserade signaturfeeds

Skräddarsytt skydd

I samråd med dig som kund kan vi skapa unika signaturer för just din miljö, med möjlighet att exempelvisdetektera om någon försöker nyttja en känd sårbarhet i ett egenutvecklat system

Få antal false-positives

Den kontinuerliga anpassningen och uppdaterade vitlistningen ger få false-positives jämfört med andra lösningar

Passar alla miljöer

Vi använder sensorer som klarar av att hantera nätverk med stora trafikvolymer såväl som mindre, begränsade kontorsnät

network monitoring

Tjänsten i korhet

Så kommer du igång

1. Designmöte

Inledande designmöte tillsammans med dig som kund, med syfte att identifiera placering och antal sensorer, specifika krav och nödvändiga konfigurationsändringar

4. Övervakning aktiveras

24/7-övervakning aktiveras från Sentors BlueSOC – tjänsteleveransen inleds

2. Sensorer skickas

Förkonfigurerade sensorer skickas till dina valda platser, inklusive instruktioner för installation och nödvändig konfiguration

5. Anpassningar

Kontinuerliga uppdateringar, anpassningar och vitlistning pågår under hela tjänsteperioden

3. Sensorer ansluts

Sensorerna ansluts av dig som kund, varpå vi verifierar kommunikation och övervakning

redsoc

6. Rapportering

Månatlig rapportering och regelbundna servicemöten tillsammans med din tilldelade Service Delivery Manager

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.