In English

ISO 27001

När säkerhet blir en konkurrensfördel

ISO 27001

Ledningssystem för informationssäkerhet

Att arbeta strukturerat och metodiskt med informationssäkerhet har blivit en förutsättning för att kunna bedriva en säker verksamhet, och i många fall ett krav för att vinna affärer och efterleva regulatoriska krav. ISO 27001 är ett ledningssystem som hjälper organisationer som strävar efter förbättrad kontroll över informationssäkerheten. Den internationellt erkända standarden är framtagen och verifierad av experter runt om i världen, och fungerar som ett kvitto för att din organisations informationssäkerhet håller en hög nivå.

Vi hjälper dig hela vägen till certifiering

Vi på Sentor har lång erfarenhet av att stötta organisationer genom resan till att efterleva och bli certifierade enligt ISO 27001.

Genom att låta oss hjälpa dig att tillämpa standarden efter just din organisation, kan du på ett effektivt sätt identifiera dina risker och införa lämpliga kontroller för att minska dem, samtidigt som du visar för kunder och intressenter att du tar din säkerhet på allvar.

Kontakta oss

ökar attraktionskraften

Fördelar med att implementera ISO 27001

iso 27001-certifiering

Säkert

ISO 27001 medför processer som skyddar din kritiska information ett bättre sätt. På så vis minskar du riskerna för att din organisation drabbas av kostsamma dataintrång och ett skadat anseende.

Effektivt

ISO 27001 ger ett stöd som medför att du kan maximera ROI för dina säkerhetsinvesteringar. Du får även en ökad förutsägbarhet för dina kostnader inom säkerhetsområdet.

Proaktivt

ISO 27001 säkerställer att dina risker hålls på en acceptabel nivå och klargör viktiga processer för säkerhetsarbetet. Det sätter även ljus på användarna, deras roller och tillgång till information.

Möjliggör

Allt fler organisationer ställer krav på att deras leverantörer ska uppfylla kraven i ISO 27001, eftersom det visar att ditt företag skyddar sin och andras information på ett säkert sätt.

Konkurrensfördel

Genom att efterleva ISO 27001 kan du stänga affärer och upphandlingar snabbare. Istället för att behöva uppvisa dokument på arbetssätt, processer och policys, kan du istället hänvisa till din certifiering.

Metodik

Vårt arbetssätt i fyra steg

1. Kom igång

Tillsammans beslutar vi om projektets omfattning för att din organisation ska kunna certifieras eller nå compliance enligt ISO 27001. Vi definierar behov, mål, risker och sätter riktningen framåt.

3. Genomförande

Operativ planering och implementering av beslutade säkerhetsåtgärder genomförs. Andra aktiviteter i fasen rör bland annat definiering av KPI:er, internkontroll och olika former av granskningar.

2. Styrning och kontroll

Vi etablerar en styrningsmodell som innehåller de viktigaste delarna i ISO för just din organisation, och sätter därefter in kontroller baserade på dina risker.

4. Certifiering

När det är dags för certifiering assisterar vi dig genom hela processen. Om det uppstår några problem eller frågor i sista fasen kan vi för organisationens räkning hjälpa till att klargöra detta för certifierande aktör.

dpo as a service

Några ord från våra kunder

anders gröndahl

När vi träffade Sentor etablerades snabbt en bra relation - för oss är personkemin väldigt viktig. Något annat som stod ut från andra leverantörer var deras förmåga att kunna avgöra och förmedla vilka aktiviteter som gav vårt arbete störst effekt först, och som vi därmed skulle prioritera. Det blev väldigt hands on när vi kunde se en affärsnytta direkt.

Anders GrönlundVD på Team Engine

VARFÖR SENTOR?

Rätt kompetens för att hjälpa ditt företag

Lång erfarenhet

Varje år hjälper vi flertalet företag inom alla storlekar och branscher att bli certifierade eller nå compliance inom ISO 27001.

Aktiva och uppdaterade

Vi för en aktiv diskussion med branschorganisationer och revisorer för att säkerställa att du som kund alltid får aktuella råd och rekommendationer som bidrar till att du når dina affärsmål.

Helhetsleverantör

Med experter inom både informationssäkerhet och teknisk säkerhet ger vi dig som kund bättre insikter och hjälp att hantera alla typer av cyberrisker som kan hota verksamhetens framgång.

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.