In English

Tillverkning

översikt

Industry 4.0 är här

Tillverkningsindustrin genomgår just nu ett paradigmskifte. Stora delar av de tillverkningsprocesser som tidigare sköttes manuellt sker idag digitalt, vilket skapar stora effektiviseringsmöjligheter som både främjar innovations- och konkurrenskraften. Men fler uppkopplade enheter och data som lagras externt i molnet ställer också högre krav på cybersäkerhet för att motverka affärsrisker som produktionsstopp och industrispionage.

9 %
av det totala antalet säkerhetsincidenter under 2019 drabbade företag i tillverkningsindustrin
32 %
av MSP:s anger konstruktions- och tillverkningsindustrin som det största målet för ransomware-attacker, vilket placerar den högst upp på listan över utsatta branscher
35 %
av högre beslutsfattare uppger stöld av intellectual property som det främsta motivet för cyberattacker mot deras verksamheter

Vanliga branschutmaningar

Motverka driftstörningar och skydda information

Motverka industrispionage och driftstopp

Skydda intellectual property

Identifiera och åtgärda sårbarheter i industriella informations- och styrsystem (ICS, SCADA)

Hantera uppdateringar och systemförändringar utan att de påverkar processen

tillverkningsindustrin

Upptäcka och hantera intrång

Hantera leverantörsrisker

Lagkrav inom branschen

Compliance

Den allt mer uppkopplade tillverkningsindustrin kommer inom en snar framtid omfattas av flera nya direktiv som rör cybersäkerhet. Men redan idag finns regelverk som företag inom branschen måste efterleva för att undvika sanktioner och indragna tillstånd, såsom GDPR, NIS och Säkerhetsskyddslagen.

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.