In English
Hero image

Hälso- och sjukvård

översikt

En bransch i transformation

Vården befinner sig just nu på en digitaliseringsresa; både den traditionella som i allt större utsträckning använder sig av tekniska lösningar, men även den våg av renodlade digitala vårdgivare som har vuxit fram under de senaste åren. Det förändrade läget ställer i sin tur högre krav på cybersäkerhet, både när det kommer till att skydda konfidentiell patientdata, och att säkerställa att kritiska tjänster alltid är tillgängliga.

81 %
av svenskarna har högt förtroende för att sjukvården skyddar deras känsliga information från intrång och missbruk
45 %
av företag inom offentlig sektor drabbades av ransomware-attacker under 2019
25 %
förväntas marknaden för mobila lösningar inom hälso- och sjukvården växa med per år under de närmsta åren

Vanliga branschutmaningar

Skydda känslig data och drift av kritiska tjänster

Säkerställa att patientdata är skyddad

Säkerställa att viktiga tjänster och system alltid är tillgängliga

Utbildning av personal

Hantera säkerhetsrisker i leverantörskedjan

hälsa

Kontinuerlig säkerhetstestning av interna system och nätverk

Tillräckliga kontroller på plats för att upptäcka och hantera intrång, samt rapportera incidenter

Lagkrav inom branschen

Compliance

Delar av vårdbranschen räknas som samhällskritisk och omfattas av en rad olika regulatoriska krav. Några av dessa rör IT- och informationssäkerhet, däribland GDPR, NIS och Patientdatalagen.

Vanliga compliance-krav

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.