In English

Distansarbete

Distansarbete

Är distansarbete det nya normala?

Innan pandemin kraftigt förändrade våra arbetssätt sågs distansarbete som ett relativt ovanligt fenomen. Idag tillhör det dock vår vardag, och många experter menar att vi står inför ett skifte där distansarbete kommer bli betydligt vanligare framöver. För att långsiktigt möjliggöra den flexibilitet som distansarbete innebär, är det klokt att implementera riskminimerande åtgärder för att undvika de säkerhetsrisker distansarbete kan medföra. Vi på Sentor är experter i frågan och delar gärna med oss av vår kunskap.

80 %
uppger att de väldigt sällan eller aldrig arbetade hemifrån före pandemin
50 %
uppger att företaget de arbetar för inte hade uppdaterat säkerhetspolicys i samband med att hemarbete infördes
25 %
av alla IT-administratörer hanterar nu sina IT-miljöer på distans

utmaningar

De främsta riskerna vid distansarbete

Oskyddad miljö

Vid arbete i kontorsmiljö finns ofta ett skyddslager i och med att anställda är anslutna till företagsnätverket och har skyddsåtgärder påslagna. Vid distansarbete arbetar många från sina privata nätverk, vilket öppnar upp flertalet risker.

Extra utsatta endpoints

Eftersom fler jobbar utanför företagsnätverket och utför merparten av sitt arbete i moln­miljö, blir det avgörande att skydda endpoints som laptops och smartphones. Därför behöver dessa hållas uppdaterade och ha skyddsmekanismer påslagna.

Bristfälliga riktlinjer

När förändringar sker snabbt och nya arbetssätt och teknologier implementeras i hög takt är det svårt att säkerställa att det finns riktlinjer och policys på plats som reder ut vad som gäller.

Behörighetshantering

Användar- och behörighetshantering är oerhört viktigt när det kommer till användning av olika online­tjänster. Vid felaktig hantering kan en angripare få ett fotfäste och ta sig vidare i miljön.

Felkonfigurerad molnlagring

Många företag är inte tillräckligt noggranna med konfigurer­ingen av sina molntjänster. Felkonfigurationer kan dels leda till att data läcker, men även till att den raderas eller manipuleras av någon med onda avsikter.

Efterlevnad

När nya teknologier introduceras utan tydliga riktlinjer kan det påverka efterlevnaden av olika compliance-krav som organisationen omfattas av, och i värsta fall leda till överträdelser.

ÅTGÄRDEr

Fyra sätt att minska dina risker

Hantera hot

När anställda arbetar hemifrån blir det avgörande att snabbt kunna upptäcka och hantera hot på både datorer och smartphones.

BlueSOC EDR

Säkerhetstestning

Applikationer och molntjänster som används av anställda bör säkerhetstestas i syfte att identifiera brister.

Security testing

Riskanalys

En riskanalys ger dig insikter om din verksamhets främsta risker, samt rekommenderade åtgärder för att minska dessa.

Risk Management

Compliance

Med nya arbetsrutiner är det viktigt att säkerställa att lag- och kundkrav som ställs på din verksamhet fortfarande efterlevs.

Compliance & Regulatory

Några ord från Gartner

säkert hemnätverk

The COVID-19 pandemic forced organizations to quickly focus on three priorities: preserve cash and optimize IT costs, support and secure a remote workforce, and ensure resiliency.”

Gartner, November 17, 2020

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.