In English

Telekom

översikt

En samhällsviktig, men utsatt bransch

Telekomsektorn är idag en del av den kritiska samhällsinfastrukturen. Genom att erbjuda uppkoppling kan människor över hela världen upptäcka, uppfinna och dela, samtidigt som verksamheter över hela världen kan kliva in på digitala arenor och erbjuda sina kunder en ny form av service. Med växande datavolymer, beroende av legacy-teknologier i kombination med den ökade betydelsen av molnlösningar, 5G, IoT och AI, är branschens infrastruktur bland de mest komplexa. Men samtidigt som de interna lösningarna ökar i komplexitet, ökar också säkerhetsriskerna exponentiellt, vilket gör telekom till en vanlig sektor för cyberkriminella att söka sig till.

56 %
av företag inom IT och telekom utsattes för ransomware-attacker under 2019
2,75
miljoner USD är snittkostnaden för ett svenskt företag att återhämta sig efter en ransomware-attack
34,3
miljoner IoT-attacker skedde globalt under 2019

Vanliga branschutmaningar

Tillgänglighet och nya tekniker

Säkerställa kontinuitet i centrala tjänster och funktioner

Bygga och upprätthålla säkerhet i föråldrad nätverksinfrastruktur

Hantera risker nya teknologier, såsom 5G, IoT, AI och molnlösningar

Minska säkerhetsrisker i den egna leverantörskedjan

Upptäcka och hantera intrång

Efterlevnad av regelverk som NIS-direktivet och GDPR

Lagkrav inom branschen

Compliance

Som verksam i telekombranschen omfattas du av en rad olika compliance-krav som din organisation måste förhålla sig till och efterleva. Flera av dem rör säkerhet, såsom GDPR, NIS, PTS och LOF.

Vanliga compliance-krav

Våra tjänster

Lösningar för din bransch

Flera av våra största kunder är verksamma inom telekomindustrin. Under åren har vi gjort allt från att testa kritisk infrastruktur och övervaka nät, till att stötta upp organisationer i drifts- och utvecklingsprojekt. Det har gett oss en förståelse för branschen och vilka risker den står inför, men också vilken potential den har. På så sätt kan vi hjälpa din affär - både genom att hålla den säker, och samtidigt skapa nya möjligheter för den att växa på.

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.