In English
csr digital kvinnofrid

17 december, 2020

Digital kvinnofrid utsett till “Årets initiativ”

Sentors och Uppsala kvinnojours arbete med att utbilda kvinnojourer om IT-säkerhet har tilldelats pris för “Årets initiativ 2020”, för att på ett nytänkande sätt ha skapat förutsättningar för att ta sig an en svår samhällsutmaning.

Sedan 2018 har Sentor och Uppsala kvinnojour drivit projektet Digital kvinnofrid, ett initiativ som syftar till att höja kompetensen om IT- och informationssäkerhet hos kvinnojourer och andra verksamheter som möter våldsutsatta. Sedan projektets start har vi utbildat jourpersonal och andra yrkesverksamma runt om i Sverige, samt tagit fram utbildningsmaterial med konkreta verktyg och rekommendationer de kan använda för att bedöma och hantera risker i sitt dagliga arbete.

Årets initiativ 2020

Varje år delar intresseorganisationen Forum ut utmärkelsen “Årets initiativ i civilsamhället”. Priset tilldelas till en organisation som på ett innovativt sätt har bidragit till positiv samhällsutveckling, och är en del Frivilligveckan som leder fram till FN:s internationella frivilligdag den 5 december.

I år var fem initiativ nominerade till priset, med fokus på språkinlärning för nyanlända, stöd till unga som utsatts för övergrepp, meningsfull digital fritid för barn, jobb till unga asylsökande, samt vårt projekt Digital kvinnofrid. Trots hård konkurrens av många andra viktiga initiativ tog Digital kvinnofrid hem utmärkelsen, med motiveringen att på ett nytänkande sätt ha skapat förutsättningar för att ta sig an en stor samhällsutmaning och på ett konkret sätt förebygga digitalt våld.

Fler utsatta i pandemins spår

Matilda Sjöstrand är en av de som driver projektet internt på Sentor. Utöver att hon känner stolthet över sitt och sina kollegors arbete tycker hon framförallt att det är viktigt att huvudbudskapet uppmärksammas:

- Vi är förstås jättestolta över att Digital kvinnofrid har tilldelats den här utmärkelsen, och över att vi som organisation kan bidra med något konkret som på både kort och lång sikt ökar den digitala säkerheten för de allra mest utsatta. Men än mer viktigt är att frågan om våld mot kvinnor uppmärksammas och adresseras som det samhällsproblem det är. Varje år utsätts minst 75 000 kvinnor i Sverige för någon form av partnervåld, och under pandemin har läget förvärrats ytterligare. FN rapporterade redan i våras en 30-procentig ökning av våld i hemmet, och landets kvinnojourer spår att många kommer söka stöd när isoleringen bryts. Vi befinner oss med andra ord i ett läge då kunskapen vi förmedlar är av extra stor vikt, och vi kommer fortsätta arbeta för att hitta nya vägar och metoder för att nå fram med våra budskap.

Vill du veta mer?

Här kan du höra när Matilda berättar mer om vårt arbete i it-säkerhetspodden.

Du kan även läsa mer om vårt projekt på www.digitalkvinnofrid.se.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.