In English
kom igång iso 27001

Compliance • Artikel

29 mars, 2021

5 anledningar att komma igång med ISO 27001

Informationstillgångar tillhör de värdefullaste sakerna som hanteras i våra verksamheter idag. För att undvika både ekonomisk och anseendemässig skada är det därför viktigt att säkerställa att denna information skyddas på ändamålsenligt sätt.

Ett beprövat sätt att få kontroll över sin informationssäkerhet är att implementera den internationellt vedertagna säkerhetsstandarden ISO 27001 i verksamheten. Utöver att ISO 27001 medför processer som gör att säkerhetsarbetet blir mer strukturerat finns det flera andra fördelar med att använda ramverket – här är några de främsta;

1. Information lagras och hanteras på ett säkrare sätt

Det primära syftet med att implementera ett ledningssystem som ISO27001 är att det medför processer för skydda er kritiska information ett säkrare sätt. På så vis minskar riskerna för att din organisation drabbas av kostsamma dataintrång och ett skadat anseende.

2. Säkerhetsinvesteringar nyttjas på ett effektivt sätt

Ett vanligt problem bland beslutsfattare är att de köper in säkerhetsprodukter och tjänster utan en bakomliggande plan. Med ISO 27001 får du ett stöd som medför att du maximerar ROI för dina säkerhetsinvesteringar, samt en ökad förutsägbarhet för dina kostnader inom säkerhetsområdet.

3. Proaktiv riskhantering med tydliga processer

Med ISO 27001 säkerställer du att verksamhetens risker hålls på en accepterad nivå och klargör viktiga processer för att arbeta med säkerhet inom organisationen. Du sätter även ljus på användarna, deras roller och deras tillgång till information.

4. Hjälper det övriga efterlevnadsarbetet på traven

Genom att vara ISO 27001-certifierad har du ett stort försprång när nya regelverk och direktiv kopplade till informationssäkerhet introduceras. Eftersom standarden tar ett helhetsgrepp om ditt informationssäkerhetsarbete täcker den in stora delar av krav från andra regelverk, såsom GDPR. Det innebär i sin tur att du behöver lägga mindre tid och pengar på organisationens övriga efterlevnadsarbete.

5. Ökar konkurrenskraften

ISO 27001 har redan implementerats hos tusentals organisationer världen över, och fler står på tur. En bidragande faktor till utvecklingen är att allt fler privata och offentliga organisationer ställer krav på sina leverantörer att efterleva standarden, eftersom det är ett bevis på att företag skyddar sin och andra intressenters information på ett säkert sätt. En ISO 27001-certifiering kan på så viss både öppna upp nya affärsmöjligheter, men även underlätta processen när du vill stänga affärer och upphandlingar snabbare. Istället för att behöva uppvisa dokument på arbetssätt, processer och policys, kan du istället hänvisa till din certifiering.

Behöver du hjälp att komma igång med ISO 27001?

Varje år hjälper vi på Sentor flertalet företag inom alla storlekar och branscher att bli certifierade eller nå compliance inom ISO 27001. Med ett team av konsulter står vi redo att stötta er organisation i arbetet, oavsett var i processen ni befinner er i dagsläget. Hör av dig, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.