In English
dpo as a service

18 april, 2018

98 procent av svenskarna skulle överväga att byta bank vid en personuppgiftsincident

I händelse av ett dataintrång eller en personuppgiftsincident skulle många svenskar överväga att byta bank, enligt vår nya rapport ”Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2018”.

I rapporten ”Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2018” som släpps inom kort har vi bland annat undersökt hur svenskarnas förtroende för bankers förmåga att skydda känslig data ser ut. Förtroendet är stort, hela 87 procent har högt eller mycket högt förtroende för att bankerna kan skydda känslig data från missbruk och intrång.

Det stora förtroendet skulle dock kunna påverkas rejält i händelse av en IT-säkerhetsincident, som exempelvis ett dataintrång. Nära 2 av 3 svenskar (63 procent) uppger att de skulle överväga att byta bank efter en sådan incident. Allvarligast vore om det framkommer att personuppgifter skulle ha läckt ut eller ha missbrukats. Då uppger hela 98 procent av svenskarna att de skulle överväga att byta bank i händelse av en sådan incident.

- Bank- och finanssektorn är hårt reglerad och de står inför en tuff utmaning i år där flera omfattande förordningar och direktiv träder i kraft, som exempelvis PSD2 och GDPR. Även om cybersäkerheten inom sektorn är förhållandevis god, finns det många mindre banker och finansiella bolag som inte ligger på en acceptabel säkerhetsnivå och därför behöver prioritera dessa frågor, säger David Borin, cybersäkerhetsexpert på Sentor.

Läs hela pressmeddelandet här!

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.